Apimondia Simpozijum 2012

Uticaj tehnike pčelarenja, zdravstvene zaštite pčela i prirodne sredine na kvalitet pčelinjih proizvoda

18-19. februar 2012, Beograd, Srbija

Naslovna strana Pozdravno pismo Organizatori Kontakt Log in > English

Registracija

 

Način učešća na Simpozijumu Za uplate iz inostranstva do 10. Januara 2012. Za uplate iz Srbije do 10. januara 2012. Za uplate iz inostranstva nakon 10. januara 2012. Za uplate iz Srbije nakon 10. januara 2012.
Puna kotizacija (dva dana) - učesnici iz zemalja članica Apimondije 90 € 9.000 Din 120 € 12.000 Din
Puna kotizacija (dva dana) - učesnici iz zemalja koje nisu članice Apimondije 100 € 10.000 Din 135 € 13.500 Din
Puna dnevna kotizacija - učesnici iz zemalja članica Apimondije 50 € 5.000 Din 70 € 7.000 Din
Puna dnevna kotizacija - učesnici iz zemalja koje nisu članice Apimondije 55 € 5.500 Din 80 € 8.000 Din
Poseta pratećem Svetskom pčelarskom sajmu ApiExpo, spojenim sa IV Državnim pčelarskim sajmom - dnevna ulaznica, samo za grupu zemalja 1* 10 € 1.000 Din 10 € 1.000 Din
Naučno-stručni Simpozijum - dnevna ulaznica, samo za grupu zemalja 1* 5 € 500 Din 5 € 500 Din
Poseta pratećem Svetskom pčelarskom sajmu ApiExpo, spojenim sa IV Državnim pčelarskim sajmom - dnevna ulaznica (samo za članove SPOS-a**) 2 € 200 Din 2 € 200 Din
Naučno-stručni Simpozijum - dnevna ulaznica (samo za članove SPOS-a**) 1 € 100 Din 1 € 100 Din
Zbornik apstrakata i radova sa Simpozijuma
(Samo za članove SPOS-a**: Ako kupe Zbornik radova, uz njega dobijaju i ulaznice, te besplatno prisustvuju i sajmu ApiExpo i Naučno-stručnoj konferenciji Simpozijuma)
8 € 800 Din 8 € 800 Din
Novinari (isključivo akreditovani) 0 0 0 0
Kotizacija za studente (ne važi za članove SPOS-a) - 50% -50 % - 50% -50 %
Srpsko veče - Svečana večera 30 € 3.000 Din 30 € 3.000 Din
Stručna ekskurzija (1 dan) 50 € 5.000 Din 50 € 5.000 Din

 

Puna kotizacija (dva dana) obuhvata: prisustvo naučno-stručnom Simpozijumu, pristup izložbenom prostoru (sajmu ApiExpo), Zbornik apstrakata i radova sa Simpozijuma, torbu Simpozijuma sa materijalima, ručak (oba dana), i transfer od hotela Srbija do Sava Centra, za učesnike koji budu odseli u hotelu Srbija

Puna dnevna kotizacija obuhvata: prisustvo naučno-stručnom Simpozijumu tokom tog dana, pristup izložbenom prostoru (sajmu ApiExpo) tokom tog dana, Zbornik apstrakata i radova sa Simpozijuma, torbu Simpozijuma sa materijalima, ručak (tog dana), i transfer od hotela Srbija do Sava Centra, za učesnike koji budu odseli u hotelu Srbija.

*Grupa zemalja - Jugoistočna Evropa: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Ukrajina, Moldavija, Belorusija (i druge zemlje u razvoju, zvanično prihvaćene od strane Apimondije)
Kliknite ovde da biste videli zvaničnu listu zemalja u razvoju prihvaćenih od strane Apimondie.

**Iz tehničkih razloga važi samo za članove koji se učlane u SPOS najkasnije do 31. decembra 2011. godine, a njihova lokalna društva pčelara članarinu SPOS-u prenesu najkasnije prvog radnog dana u 2012. godini

 

Uputstvo za uplate iz Srbije

Učesnici iz Srbije plaćaju na sledeći račun:
ČAČANSKA BANKA, BR.RAČUNA: 155-14445-34, poziv na broj 97-6811

NAPOMENA:
• Prilikom uplate kotizacije na uplatnici obavezno naznačiti ime i prezime učesnika i naziv Simpozijuma
• Molimo da prilikom registracije priložite kopiju uplatnice
• Uplata kotizacije se može izvršiti i na licu mesta prilikom registracije

 

Uputstvo za uplate iz inostranstva

Uplate iz inostranstva moguće su putem bankovnog transfera.

BANK TRANSFER
Kotizaciju treba uplatiti u evrima putem bankovnog transfera koristeći sledeće podatke:
Bank transfer payable to
“APIECOTECH2012”, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, BELGRADE
Beneficiary: Sava Centar
Account number: 00 22 000 80 91
Swift Code: SOGYRSBG
IBAN code: RS 35275000022000809147

NAPOMENA:
Molimo da obavezno naznačite naziv Simpozijuma, ime učesnika na bankovnom transferu.
• Bankovne takse su obaveza uplatioca i treba ih uplatiti kao dodatak na iznos kotizacije  (zaokružiti OUR [All charges are to be paid by the remitter])
• Plaćanje na licu mesta se može izvršiti u kešu ili kreditnom karticom (Master ili Visa)

 

Politika otkazivanja

U slučaju pismenog otkazivanja pre 10. januara 2012. godine, biće naplaćena administrativna taksa u iznosu od 25 evra. Nakon 10. januara, povraćaj novca se neće izvršavati.
Poštanski nalozi i putnički čekovi NEĆE biti prihvaćeni kao sredstvo plaćanja.

 

Registracija je moguća isključivo putem ove internet stranice. Nakon registracije, kreiraćete svoj korisnički Profil, izabrati svoje korisničko ime i lozinku, uz pomoć kojih ćete moći da se naknadno ulogujete u Profil i promenite ili dodate podatke. Nakon uspešne registracije na naznačenu e-mail adresu, biće vam poslata potvrda registracije sa korisničkim imenom i lozinkom.

Kliknite ovde da biste se registrovali.