Apimondia Simpozijum 2012

Uticaj tehnike pčelarenja, zdravstvene zaštite pčela i prirodne sredine na kvalitet pčelinjih proizvoda

18-19. februar 2012, Beograd, Srbija

Naslovna strana Pozdravno pismo Organizatori Kontakt Log in > English

Konačni program

 

17. februar 2012.

12.00-18.00

Registracija

18. februar 2012.

08.00-19.00

 Registracija

11.00 - 12.00

Svečano otvaranje

12.00- 17.00

Prva sekcija: Uticaj tehnike pčelarenja i zdravstvene zaštite pčela na kvalitet pčelinjih proizvoda Moderator: Mr. Etienne Bruneau

12.00-12.20

Tehnika pčelarenja i kvalitet pčelinjih proizvoda, izazov za budućnost
Mr. Etienne Bruneau, predsednik Naučne komisije Apimondije za tehnologiju i kvalitet,                         Louvain-la-Neuve, Belgija

12.20-12.40

Mogući razlozi gubitaka pčelinjih društava u svetu 
Mr. Gilles Ratia, predsednik Apimondije, Coulaures, Francuska

12.40-13.00

Da li tražimo previše od naših pčela?
Mr. Philip McCabe, predsednik regionalne komisije Apimondije za Evropu, Drogheda, Irska

13.00-13.10

Procena razvoja pčelinjih društava i njihove produktivnosti upotrebom elektronskih vaga
Dr Daniela Laurino, Univerzitet u Torinu, Italija

13.10-13.20

Kako moderna tehnologija može pomoći pčelarima praktičarima i šta nas očekuje u budućnosti?
Sandra Kordić, Newcastle, Velika Britanija

13.20-13.40

Uticaj veštačke ishrane pčela na prezimljavanje pčela i prisustvo uzročnika bolesti
Dr Maja Ivana Smodiš Škerl, Poljoprivredni institut Slovenije, Ljubljana, Slovenija

13.40-14.00

Seleće pčelarenje - ko su dobitnici, a ko gubitnici?
Mr. Philip McCabe, predsednik regionalne komisije Apimondije za Evropu, Drogheda, Irska

14.00-15.00

Pauza za ručak

15.00-15.25

Prisustvo rezidua u pčelinjim proizvodima
Mr. Etienne Bruneau, predsednik Naučne komisije Apimondije za tehnologiju i kvalitet, Louvain-la-Neuve, Belgija

15.25-15.45

Uticaj prirodnih i sintetskih supstanci koje se primenjuju u zdravstvenoj zaštiti pčela na kvalitet pčelinjih proizvoda
Dr Jevrosima Stevanović, docent na Katedri za biologiju Fakulteta veterinarske medicine, šef laboratorije za genetiku domaćih životinja, Beograd, Srbija

15.45-16.05

Dobra veterinarska praksa u pčelinjaku - uputstva za poboljšanje zdravstvenog stanja pčela
Dr vet. med. Zlatko Tomljanović, savetnik za pčelarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, Hrvatska

16.05-16.20

Uticaj nadmorske visine na kvalitet bagremovog i livadskog meda i medljikovca u centralnoj Srbiji
Dr Goran Jevtić, Institut za krmno bilje, Kruševac, Srbija

16.20-16.35

Uticaj lokacije na sadržaj makro i mikro elemenata u polenu
Mr Bojan Anđelković, Institut za krmno bilje, Kruševac, Srbija

16.35-16.50

Kontrola varoze prah šećerom i uticaj na kvalitet pčelinjih proizvoda
Dr Dragan Ćirković, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija

16.50-17.00

Uticaj tretmana protiv varoe na kvalitet meda
Dr Filip Stančev, Primavet-Sofia Ltd, Sofija, Bugarska

19.00-23.00

Srpsko veče - Svečana večera

19. februar 2012.

08.00-17.00

 Registracija

11.00-17.00

Druga sekcija: Uticaj prirodne sredine na kvalitet pčelinjih proizvoda  
Moderator: Prof. dr Zoran Stanimirović

11.00-11.25

Da li su pčele u stanju da se oporave? Posledice delovanja pesticida na nivou ćelija i tkiva
Dr Maja Ivana Smodiš Škerl, Poljoprivredni institut Slovenije, Ljubljana, Slovenija

11.25-11.45

Uticaj polena kontaminiranog pesticidima na pčele i pčelinje proizvode
Dr vet. med. Predrag Simeunović, Katedra za biologiju Fakulteta veterinarske medicine, Beograd, Srbija

11.45-12.05

Zagađivači pčelinjih proizvoda poreklom iz spoljne sredine
Prof. dr Nevenka Aleksić, Katedra za biologiju Fakulteta veterinarske medicine, Beograd, Srbija

12.05-12.25

Procena unapređenja samočišćenja pčela od varoe prilikom tretmana pčelinjih zajednica preparatom Bee Vital Hive Clean
Dr Gabriela Chioveanu, Institut za dijagnostiku i zdravlje životinja, Bukurešt, Rumunija

12.25-12.50

Efikasnost leka protiv varoe Thymovar u uslovima visokih sezonskih temperatura u jugoistočnoj Evropi
Mr Aleksandar Uzunov, Poljoprivredni fakultet, Skoplje, Makedonija

12.50-13.10

Selekcija i reprodukcija matica u Apicentru
Prof. dr Jovan Kulinčević, Apicentar, Srbija

13.10-13.30

Karakteristike matica Apis mellifera carnica odgajenih na pčelinjacima Slovenije
Prof. dr Aleš Gregorc, Poljoprivredni institut Slovenije, Ljubljana, Slovenija

13.30-13.40

Unapređenje kvaliteta meda upotrebom podnjače od plastičnih cevi
Mr. Jean-Pierre Le Pabic, Rueil-Malmaison, Francuska

13.40-14.00

Uticaj starosti matice na proizvodno-reproduktivne sposobnosti prah šećerom tretiranih jakih pčelinjih zajednica sjeničko-pešterskog ekogenotipa medonosne pčele
Dr vet. med. Bojan Gajić, Katedra za parazitologiju Fakulteta veterinarske medicine, Beograd, Srbija

14.00-15.00

Pauza za ručak

15.00-15.20

Aktivnosti Apimondije
Mr. Riccardo Jannoni Sebastianini, generalni sekretar Apimondije, Italija

15.20-15.40

Gama-spektrometrijska analiza meda
Mr vet. med. Branislava Mitrović, Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu Fakulteta veterinarske medicine, Beograd, Srbija

15.40-15.55

Hemijski parametri kvaliteta srpskih komercijalnih monofloralnih medova
Prof. Saša Milosavljević, Visoka poljoprivredna škola, Prokuplje, Srbija

15.55-16.10

Filth-test procena kvaliteta italijanskog i afričkog meda
Dr Marco Porporato, Univerzitet u Torinu, Italija

16.10-16.20

Uticaj prirodne sredine na kvalitet meda u Nišavskom okrugu i na teritoriji opštine Vlasotince
Ing. Vlastimir Spasić, predsednik Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije, Niš, Srbija

16.20-16.30

Prikaz rezultata analiza meda sa područja jugositočne Srbije u Veterinarskom specijalističkom institutu u Nišu, od 2006. do 2011. godine
Dr vet. med. Zoran Raičević, specijalista epizootiologije, Veterinarski specijalistički institut, Niš, Srbija

16.30-16.45

Potencijalna upotreba etanola i biljnih ekstrakata u ishrani pčela ili pripreme posebnih pčelinjih proizvoda
Dr Janko Božič, Biotehnički fakultet, Ljubljana, Slovenija

16.45-17.00

Primena melitina u apiterapiji
Prof. Miloljub Šolajić, Psihapis centar, Beograd, Srbija

20. februar 2012.

8.00-19.00

Tehnička tura
18-19. februar 2012.

 

Poster Prezentacije

P1

Praćenje uspešnosti pčela tokom godine u različitim tipovima košnica (vertikalne i horizontalne košnice na Dadantovim ramovima)
Dr Valentina Cebotari, Institut za zoologiju, Chisinau, Moldavija

P2

Pčelari kao promoteri biološke raznovrsnosti - Kako i zašto?
Dr Janko Božič, Biotehnički fakultet, Ljubljana, Slovenija

P3

Uticaj različite dinamike tretmana prah šećerom na proizvodno-reproduktivne sposobnosti jakih pčelinjih zajednica sjeničko-pešterskog ekogenotipa medonosne pčele
Dr Dragan Ćirković, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Srbija

P4

Uticaj lokacije pčelinjaka na kvalitet meda
Biljana Stamenković, Fakultet za biofarming, Bor, Srbija

P5

Sadržaj teških metala i metaloida u medu dobijenom u regionu Stara Zagora u Bugarskoj
Prof. dr Ivanka Zhelyazkova, Poljoprivredni fakultet, Stara Zagora, Bugarska

P6

Sadržaj teških i toksičnih metala u pčelinjim proizvodima dobijenim u tri industrijska regiona Bugarske
Dr Kalinka Gurgulova, Nacionalni dijagnostičko-istraživački institut za veterinarsku medicinu, Sofija, Bugarska

P7

Dobijanje kvalitetnijeg sortnog meda iz modifikovane AŽ kosnice
Dejan Milošević, Drmno, Srbija

P8

Mikroskopske analize prisustva polena u medu u procesu utvrđivanja njegovog kvaliteta
Tatjana Škorić, Institut za javno zdravlje, Subotica, Srbija

P9

Interna kontrola kvaliteta slovenačkog meda
Andreja Kandolf, Pčelarski savez Slovenije, Javna savetodavna služba u pčelarstvu, Brdo pri Lukovici, Slovenija

P10

Mogućnost razvoja pčelarstva na primeru plana predela Trešnje  (izletište i vikend naselje kod Beograda)
Aleksandra Nikolić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
Antonija Tadić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija

P11

Efekat prihrane pčela preparatom Feedbee tokom proleća, koji je korišćen kao optimizator performansi pčela
Dr Lumturi Sena, Poljoprivredni univerzitet, Tirana, Albanija

P12

Uticaj ishrane pčela Startovitom na kapacitet produkcije meda pčelinjih zajednica
Prof. dr Ivanka Zhelyazkova, Poljoprivredni fakultet, Stara Zagora, Bugarska

P13

Histopatološke promene na jetri i slezini miševa inficiranih sa Plasmodium berghei, nakon tretmana propolisom
Dr James Hutagalung, Medicinski fakultet Univerziteta Airlangga, Surabaya, Indonezija